Ana Sayfa       Hizmetlerimiz           Ses Yalıtımı ve Gürültü Kontrolü         Salon ve Stüdyo Akustiği       İletişim

      English

     Sesinizi Duyuyoruz    

      

       Akustik çok büyüleyici bir konudur. Müzik, mimarlık, mühendislik, bilim, tiyatro, tıp, psikoloji ve dilbilimi hepsi  alanlarındaki temel sorulara akustik bilimi ile cevap bulmaya çalışır.
      Mimari akustik, yüzyıllarca bir 'kara büyü' ya da belki de daha cömertçe söylenirse, esrarlı bir bilim olarak   tanımlanmıştır. Bu bilim tamamen bir sanat olmasa da, binanın işlevsel olduğu kadar güzel olmasına da yol açar. Bununla birlikte, sanat yapmak için; öncelikle bir çömlekçinin kili ya da bir ressamın yağlarını öğrenmesi gerektiği gibi, faydalı bir yaratıcılık oluşmadan önce, zanaat bilimine hakim olunmalıdır.
      Bilge Akustik uzun yıllar içinde birçok ciddi çalışmanın sonucu olarak  doğmuş, doğru bilginin paylaşımını esas edinmiştir.

   Mimari akustik rapor oluşturulması kapsamında bina içerisinde yatay ve dikey komşuluklara hava doğuşlu ve yapı doğuşlu ses iletiminin yanı sıra, mekanik ekipmanlarından kaynaklanan gürültü seviyeleri de araştırılmakta, gerekmesi halinse uygun öneri ve çözümler getirilmektedir. Yeni yapılan binalarda yönetmelik kapsamında belirlenen,  en az C performans sınıfının sağlanması gerekmektedir.


   Akreditasyon belgesi kapsamında gerçekleştirilen hesaplamalarda, ISO 12354 serisi standartlar takip edilmektedir. Mimari akustik raporların hazırlanması için mimari proje ve yapı kesit detayları sunulmaktadır. ( İlgili yönetmeliğe ulaşmak için  tıklayınız. )
      Sayfalarımızda günümüzün sorunu gürültüye karşı yapılabilecekler; sesin kontrolü, yalıtımı, yutulması gibi farklı işlemlerle müdahale ile birlikte kullanılacak malzemenin tanımlanması ve uygulamaya yönelik tavsiyeler verilmektedir.

2014 © Bilge Akustik