Ana Sayfa       Hizmetlerimiz          Ses Yalıtımı ve Gürültü Kontrolü         Salon ve Stüdyo Akustiği        İletişim

.

.

  Binalarda Ses Yalıtımı       

Yalıtım genelde, çevresinden ayırmak, çevresi ile ilişkisini kesmek ve biraz daha dar anlamda, dış ortamla enerji alışverişini önlemek gibi, kesin sonuç belirten anlamlara gelmektedir. Gözlemlerimize göre, ses yalıtımı da, çoğu kez ve özellikle bu tür bir yalıtım yapılmasını isteyenlerin çoğunluğunca böyle kesin sonuç alınabilecek bir işlem gibi düşünülmektedir.
Oysa, ses enerjisinin bir duvardan, bir döşemeden, bir pencereden yani herhangi bir bölmeden geçişi, belli oranlarda azaltılabilir fakat pratikte, kesin bir biçimde önlenemez. Yani önemli olan, geçen sesin azaltılmasıdır.
Ses ya da gürültü çeşitli yollardan bir mekândan öteki mekâna geçer. Sesin geçme yolları içinde en önemlisi sesin kitle titreşimi ile geçmesidir. Kitle titreşimi yolu ile geçme temelde yapı elemanının (duvar, döşeme, kapı, pencere) kg/m² cinsinden ağırlığı ile ilgilidir. Kısaca söylemek gerekirse, bir yapı elemanının kitle ağırlığı ne kadar fazla ise sağladığı ses geçiş kaybı da o kadar yüksek olacaktır. Öte yandan ses düzeyi dB, logaritmasal bir büyüklük olduğundan, birbirinden farklı kitle ağırlıkları olan yapı elemanlarının bir arada bulunması durumunda (örneğin üzerinde pencere ya da kapı olan bir duvar), yapı elemanının ses geçiş kaybı, neredeyse camın ya da kapının duvarın alanına oranından bağımsız olarak, ses geçiş kaybı düşük olanın yani camın ya da kapının ses geçiş kaybına yakın olacaktır.

Aslında, yabancı dillerde olduğu gibi, tanımlarına uygun olarak (ses) geçiş kaybı ve gürültü azaltımı terimlerinin kullanılması belki de daha uygun olacaktır.
Binalarda gürültü denetimi, gürültünün kaynakla alıcı arasında denetlenmesi sürecinin önemli basamaklarından biridir ve kapı, pencere, duvar, döşeme gibi yapı elemanlarında gerekli ses geçiş kaybının sağlanması olarak tanımlanabilecek olan ses yalıtımı da bunun bir alt basamağıdır.
Binalarda değişik açılardan uygun koşulların oluşturulmasının ekonomik bir karşılığı olduğu açıktır. Demek ki temel soru, en iyinin en ucuza nasıl elde edilebileceği olmalıdır. Konuya bu bakış açısından yaklaşıldığında, öncelikle en iyinin tanımlanması gerekir. Gürültü denetimi açısından en iyi, açık ve kapalı mekanlardaki ses düzeyinin, mekânın işlevine göre belirlenen kabul edilebilir gürültü düzeyi sınırları içinde tutulması ile sağlanır.

.

     Endüstriyel Tesislerde Gürültü Kontrolü   

Endüstri Devriminden önce iş yerlerinde nispeten daha az insan yüksek seviyelerde gürültüye maruz kalmıştır. Endüstri Devrimi sırasında buhar gücünün ortaya çıkması önce gürültüyle çalışma tehlikesi olarak dikkat edilmesini gündeme getirdi. Buhar kazanlarını imal eden işçilerde işitme kaybının, hastalığa “kazancı hastalığı” denilecek kadar çok sayıda oluştuğu tespit edildi. Tüm sanayi kollarında ve çoğu ticaret kollarında artan mekanizasyon gürültü problemini ağırlaştırdı. İş yerindeki, özellikle de mekanize sanayi kollarındaki gürültü seviyeleri iş yeri dışında yaşanan gürültü seviyelerinden daha şiddetli ve süreklidir. Endüstriyel gürültü tehlikelerinin tanınması, değerlendirilmesi ve kontrolü firmamız bünyesinde yetkin uzmanlar aracılığıyla yapılmaktadır.

Çevremizde endüstriyel gürültü olarak sayabileceğimiz kaynaklarda biride jeneratör gürültüsüdür. Jeneratör gürültüsü için temel yaklaşımları buradan görebilirsiniz.