Ana Sayfa       Hizmetlerimiz        Ses Yalıtımı ve Gürültü Kontrolü         Salon ve Stüdyo Akustiği         İletişim

     

   Hizmetlerimiz   

         

Akustik Rapor


31 Mayıs 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında  Yönetmelik' ine uygun olarak yetkilendirilmiş Akustik uzmanlarımız tarafından BİNA AKUSTİK Rapor hizmeti sunmaktayız. 
   
Yönetmelik 31.05.2017 yılında yayınlanmış ve 31.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 31.05.2018 tarihinde yapılan değişikliğe göre (Dokuzuncu Bölüm) akustik rapor yerine mimari akustik rapor hazırlanması zorunludur. Dolayısıyla, Proje müellifi tarafından Yapı Ruhsatı alım aşamasında her türlü yapı için "Mimari Akustik Rapor" hazırlanılması ve sunulması zorunludur.
31.05.2017 tarih ve 30082 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği Madde 5 bend (2), ekteki ( İlgili yönetmeliğe buradan ulaşmak için  tıklayınız. ) gibidir: Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.


Danışmanlık ve Uygulama

Pek çok insan, akustik bir danışmanın uzmanlık hizmetleri uğraşısının eğlence ve sahne sanatları mekanlarının tasarlanması olarak düşünür. Ancak bir akustik danışman; mimari akustik, gürültü ve titreşim kontrolü, tek kişilik oda akustiğinden büyük, karmaşık yapılara kadar her tür ve boyuttaki projelerle uğraşan bir uzman olarak da düşünülmelidir.

Aslında, çalışmakta olduğumuz tasarım ve uygulama işlerinin bir çoğu, tipik, her gün gerçekleştirilen projelerden oluşan geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Akustik mühendisliğimiz; gürültü ve titreşim danışmanları ekibimiz ile hizmetinizdedir.


Mimari akustik danışmanlık hizmetlerimiz , belli bir amaca uygun olarak akustik düzenlemesinin yapılması gereken mekanlar için proje ya da uygulama ekibine verilen danışmanlık hizmetini kapsar. Bu tür danışmanlık hizmetlerinde öncelikli amaç isabetli ve projenin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektir. Bunun yanında, etkili hesaplama yöntemleri kullanarak proje ekibine hızlı bir şekilde cevap sunabilmek önem kazanmaktadır. İstenildiği takdirde uygulama işlemleri uzman ekiplerimiz tarafından gerçeleştirilmektedir. 


Ölçme

Çevresel gürültü , hacim akustiği, yalıtım ölçümü ve elektroakustik alanlarında pek çok akustik özelliğin ölçümü için hizmet sunmaktadır. Yapılan ölçümlerin tümü, konusunda eğitimli uzmanlar tarafından yürütülmekte olup uluslararası standartlara tam uygunluk sağlamaktadır. Ölçümler sonucunda elde edilen veriler, tamamlanmış bir yapıdaki sorunların tespitinde ya da sürmekte olan bir tasarım için bilgi toplama amaçlı olarak kullanılabilir.
 2014 © Bilge Akustik